Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Mężczyzna przy stolePomoc prawna z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje udzielanie fachowych porad prawnych i opracowywanie opinii prawnych na potrzeby zagadnień z tej gałęzi prawa. Oferujemy ponadto sporządzanie pozwów, odwołań od decyzji organu rentowego oraz innych pism procesowych.

Reprezentujemy klientów przed sądami i organami, stojąc na straży ich interesów.

Specjalizujemy się m.in. w następujących sprawach:

  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • przywrócenia do pracy,
  • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy,
  • o mobbing, dyskryminację w zakładzie pracy,
  • roszczeń wynikających z zakazu konkurencji,
  • powództw o zapłatę wszelkich roszczeń ze stosunku pracy (w tym wynagrodzeń za godziny nadliczbowe),
  • innych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.