Prawo odszkodowań

PieniądzeMając na uwadze interesy naszych klientów, oferujemy pomoc w skutecznym dochodzeniu roszczeń m.in. z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku:

  • czynów zabronionych,
  • naruszeń dóbr osobistych,
  • szkód doznanych w wyniku błędów medycznych. 

Ponadto prowadzimy sprawy o rekompensatę i zadośćuczynienia przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz innym odpowiedzialnym osobom z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC i AC.