O kancelarii adwokackiej adwokat Karoliny Tuziemskiej - Kwiatkowskiej

Statuetka na biurku

Adwokat Karolina Tuziemska - Kwiatkowska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała już od czasu studiów, współpracując z wykwalifikowanymi podmiotami oferującymi pomoc prawną. Obecnie jest właścicielem i osobą zarządzająca kancelarią adwokacką, która swoją siedzibę ma w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 42.

Adwokat Karolina Tuziemska - Kwiatkowska reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed organami ścigania. Prowadzi również blog poruszający zagadnienia z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego. Biegle posługuje się językiem angielskim.